เดือน ต.ค.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.2562

ยอดยกมา 1,710,749.94

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 24 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 31 เคส รวม 55 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ตุลาคม ค่ะ


รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 134,467.26

2.เอสพลานาดแคราย (7,400.00)

-ยอดสนับสนุ 3100

-ยอดสนับสนุน 12,750

- ค่าบริการแต๊นท์ แอร์ โต๊ะ 21250 

-ค่ารถขนของ 2000

3.เมเจอร์รังสิต (21,400.00)

-ค่าสถานที่ 21400

4.ปฏิทินรักษ์แมว 2063   177,498.95

-ยอดสั่งซื้อปฎิทิน 200,588.95

- ค่าส่งปฎิทิน 7125

- ค่าส่งปฎิทิน 7511

-ค่าส่งปฎิทิน 4268

-ค่าส่งปฎิทิน 2522

-ค่าส่งปฎิทิน 1664


พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 589,602