กิจกรรมทำหมันครั้งแรกของปี 2563 ทำหมันสัญจร @ หนองจอก ในวันที่ 12 มกราคม 2563

กิจกรรมทำหมันครั้งแรกของปี 2563 

ทำหมันสัญจร @ หนองจอก ในวันที่ 12 มกราคม 2563

ทำหมันแมวเพศผู้ได้ 26 ตัว

แมวเพศเมียได้ 70 ตัว รวม 96 ตัว

 

 

 

 

-/\- ขอบคุณคุณหมอเล็ก หมอจอนที่มาช่วยทำหมันในครั้งนี้ด้วยนะคะ

-/\- ขอบคุณอาสา พี่ตู่ พี่ดุ๊ก พี่ปุ๋ม ป้อง ด้วยนะคะ

-/\-ขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิรักษ์แมวทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ

    

        สรุปตารางกิจกรรมทำหมันของรักษ์แมวในปี 2562 รวม 30 ครั้ง

    ทำหมันหมาแมวได้ 4,164 ตัวนะคะ

    สรุปรวมทำหมันหมาแมวมาแล้วทั้งสิ้น 26,946 ตัว 

    รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 656,100