กิจกรรมทำหมันสัญจร @ ระนอง วันที่ 18-19 มค.2563

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจรทำหมันสุนัขและแมว @ ระนอง

รวมสองวันทำหมันได้ 265 ตัว

วันที่ 18 จำนวน 118 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศเมีย 38 ตัว สุนัขเพศผู 18 ตัว แมวเพศผู้ 27 ตัว แมวเพศเมีย 35 ตัว

วันที่ 19 จำนวน 147 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 26 ตัว สุนัขเพศเมีย 46 ตัว แมวเพศผู้ 26 ตัว แมวเพศเมีย 49 ตัว

มีชาวบ้านที่หมาแมวทำหมันและขอมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า รวมใช้วัคซีนพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 300 โดส

 

 

ขอขอบคุณ

พระคุณเจ้าวัดสุวรรณคีรีวิหาร - ระนอง

โรงแรมดิเอลฟ์ ระนอง,น้ำใส เขาสวย รีสอร์ท ระนอง

ร้านอาหารคุ้นลิ้น ระนองสุขใส โอชะ Ranong

โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ระนองโกฮัองโกอ๊อดกลุ่มรวมน้ำใจ

JC Mobile ระนองพี่น้อยร้านพลรถเช่าระนอง - พลเพลส

โรงแรมย่าหมู ระนอง,บ

สิงห์ทอง

ร้านพัฒกิจ

อาสาทำดี

ถุงมือศรีตรัง

ตลอดจนน้องๆนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารที่มาเป็นอาสาสมัครช่วยงาน

และเจ้าหน้าที่ อบจ.ระนอง ที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

ขอบคุณคุณทราย คุณกุ้ง เพจ@จอนนี่แมวศุภลักษณ์

-/\- ขอบคุณที่สุดสำหรับผู้สมทบทุนบริจาคในครั้งนี้ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ

ย้อนกลับไปในวันที่ 13 พ.ย. 2561 ทางคุณกุ้งและคุณทรายได้ขอให้ทางมูลนิธิฯ ไปจัดกิจกรรมทำหมันสัญจรให้กับหมาแมวที่ระนอง

ที่มีเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเรื้อนกัน แต่เนื่องจากปี 2561-2562 ทางมูลนิธิรักษ์แมวมีทุนทรัพย์น้อย

จึงยังไม่สามารถไปจัดกิจกรรมได้ และทุก ๆ ครั้งที่มีงานแมวก็จะได้เจอกับคุณกุ้งและคุณทรายก็จะได้รับการร้องขอให้ไปจัดกิจกรรม

จนมาถึงปี 2563 ทางมูลนิธิรักษ์แมว จึงได้กำหนดเป็นวันที่ 18-19 ม.ค. นี้ ที่จะเดินทางไกลมากกว่า 600 กิโลเมตร

โดยใช้เวลาเดินทางมากกว่า 7-8 ชั่วโมง เพื่อไปจัดกิจกรรมทำหมันให้กับเด็ก ๆ ที่รอคอยข้ามปี ในครั้งนี้

นอกจากจะได้ทำหมันแล้ว ก็จะทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับหมาแมวที่ทำหมันทุกตัว 

รวมถึงดูแลในเรื่องของโรคเรื้อนด้วย 

-/\- ขอขอบคุณทุกเงินบริจาค ทุกแรงใจ ที่ทำให้เราได้ช่วยเหลือน้องแมวน้องหมาในครั้งนี้ด้วยนะคะ

รูปภาพเพิ่มเติมจากเพจมูลนิธิรักษ์แมว facebook album

Visitors: 671,859