เดือน ก.พ. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.พ.2563

ยอดยกมา 1,905,220.67

statement 1 - 29 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

 

statement 1 - 29 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกรุงไทย

 

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 29 กุมภาพันธ์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 29 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกสิกรไทย

 

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังมีการรักษาต่อเนื่อง 37 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 28 เคส รวม 65 เคส

  รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มกราคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 172,185.63


2.งานแมวหาบ้านที่เซียร์รังสิต 9,400.00

- ยอดสมทบทุนทำหมัน 9400


3.ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี 4,208.40

- ยอดสมทบทุน 4500

- ยอดจากการทำกิจกรรม  26,500

 

- จ่ายค่าสินค้า 26,791.60


4.พวงกุญแจ 11,198.00

- ยอดสั่งซื้อ  11,450

- ค่าจัดส่งพวงกุญแจ 252

5.กล่องรับบริจาค 2,853.00  

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้....

 

Visitors: 589,602