เดือน มี.ค. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 มี.ค.2563

ยอดยกมา 1,756,353.19

statement 1 - 31 มีนาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 มีนาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 มีนาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

 

statement 1 - 31 มีนาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 19 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 30 เคส รวม 49 เคส

รายละเอียดเคสที่ยังมีการจ่ายค่ารักษาและการบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มีนาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 164,415.51


2.พวงกุญแจ 11,807.00

-ยอดสนับสนุนสั่งพวงกุญแจ 12,710.00

 - ยอดค่าจัดส่งไปรษณีย์ 903

และยอดเงินยกไปในเดือนนี้.....

 

Visitors: 509,844