เดือน พ.ค. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.2563

ยอดยกมา 1,866,475.76

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

 รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 พฤษภาคมน ของธนาคารกสิกรไทย

 

 รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

                             เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 26 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 36 เคส รวม 62 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน พฤษภาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 170,192.91

2.พวงกุญแจ 21,435.00

- ยอดสั่งซื้อ 22,450

- ค่าจัดส่งพวงกุญแจ 615

 

- ค่าจัดส่งพวงกุญแจ 400

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 524,537