เดือน มิ.ย. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย.2563

ยอดยกมา 1,890,410.89

statement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

 

statement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารกรุงไทย

 

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

 

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 33 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 40 เคส รวม 73 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มิถุนายน ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 293,335.73

2.ประมูล 24,799.00

- ยอดประมูล 26,164

-1365

(ใบโอน)

3.พวงกุญแจ 61,684.00

- ยอดสั่ง 69,539

-ค่าจัดส่ง 2585

-ค่าจัดส่ง 2500

-ค่าจัดส่ง 915

-ค่าจัดส่ง 980

-ค่าจัดส่ง 420

-ค่าจัดส่ง 455

 

(ใบโอน)

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,846