เดือน ก.ค. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31ก.ค.2563

ยอดยกมา 2,153,246.12

statement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 26 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 42  เคส รวม 68  เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กรกฎาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 202,134.22

2.พวงกุญแจ (49,070.00)

- ยอดสั่งซื้อ 280

-ค่าจัดส่ง 350

-กระเป๋าผ้า 200ใบ 31,000+พวงกุญแจ 600 ชิ้น 18,000 รวม49,000

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้.....

Visitors: 589,602