กิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 210 วัด อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2564

กิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 210 วัด อำเภอชะอำ เพชรบุรี 
ในวันที่ 16-18 ม.ค. 64

ได้รับการติดต่อจากคุณนุช ขอให้ทางมูลนิธิฯ ไปจัดกิจกรรมทำหมันที่วัด

อำเภอชะอำ ในจังหวัดเพชรบุรี

โดยทางคุณนุชจะประสานงานกับทางวัด และประสานงานไปยังนายกเทศมนตรี

และช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้ไว้ให้

 

 

 

 

 

 

จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถทำหมันไปได้ดังนี้

แมวเพศผู้ 87 ตัว

แมวเพศเมีย178 ตัว

สุนัขเพศผู้ 66 ตัว

สุนัขเพศเมีย 138 ตัว


รวม 3 วันทำหมันได้ทั้งสิ้น 469 ตัว

ขอขอบคุณทางวัด และ...

....คุณนุชและทีมงานผู้ประสานงานด้วยนะคะ

....คุณหมอเล็ก หมอจอน หมอพบ หมอซึง และทีมงานที่มาช่วยทำหมันในครั้งนี้

.... ขอบคุณอาสา พี่ตู่ พี่ดุ๊ก ป้อง ไป่ 

....ทุก ๆ ท่านที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ 

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 638,536