กิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 228 เจริญนคร

กิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 228 เจริญนคร
กิจกรรมทำหมันสัญจรที่ได้นัดหมายไว้ใน กทม. และ ต่างจังหวัด
ได้ยกเลิกทุกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมทำหมันในครั้งนี้เป็นการรวมรวบแมวที่ต้องการทำหมัน
จากกลุ่มอาสาที่ช่วยเหลือแมวจรในแต่ละจุด จุดละ 20-30 ตัว
บวกกับของคนที่ถูกยกเลิกกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ
และของชาวบ้านโดยรอบวัด
โดยคุณเจินได้ขอใช้พื้นที่ของทางวัดแถวเจริญนคร
ซึ่งในวัดมีแมวจรอยู่ร่วม ๆ ร้อย ๆ ตัว
ที่ยังไม่ได้ทำหมัน โดยคุณเจินจะประสานงานกับทางวัด
ชาวบ้านโดยรอบ และหน่วยงานราชการ
รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้ไว้ให้
จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถทำหมันไปได้ดังนี้
แมวเพศผู้ 163 ตัว
แมวเพศเมีย216 ตัว
รวมทำหมันไปได้ 379 ตัว
**เยอะมากที่สุดตั้งแต่จัดกิจกรรมทำหมันแมวมา

ขอขอบคุณ

คุณเจินและทางสถานที่วัดแถวเจริญนครด้วยค่ะ
คุณหมอเล็ก หมอจอน หมอภพ หมอซึง หมอพิงค์ และหมอบิว และทีมงานที่มาช่วยทำหมันในครั้งนี้
อาสา พี่ตู่ พี่ดุ๊ก พี่ปุ๋ม ป้อง ไป่ 
ทุก ๆ ท่านที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ

 

 

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 646,406