ทำหมันสัญจรครั้งที่326 กำแพงเพชร 8-9 ตค 2565

กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 8-9 ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
วันเสาร์ทำหมันแมวเพศเมีย 69 ตัว แมวเพศผู้ 57 ตัว
สุนัขเพศเมีย 52 ตัว สุนัขเพศผู้ 14 ตัว
รวม192 ตัว
วันอาทิตย์ทำหมันแมวเพศเมีย 36 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว
สุนัขเพศเมีย 17 ตัว สุนัขเพศผู้ 11 ตัว
รวม 73 ตัว
สองวันทำหมันรวม 265 ตัว

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 638,510